Σχετικά με τον υπερτουρισμό

Κάποιοι άνθρωποι του τουρισμού μπορεί να πιστεύουν ότι αυτοί που επικαλούνται τον «Υπερτουρισμό» είναι εμπόδιο στην συνεχή ανάπτυξη του τουρισμού. Ωστόσο είναι ποια γνωστό ότι ο αντίκτυπος του υπερτουρισμού μπορεί να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για προορισμούς σε όλο τον κόσμο.